อ.สวนผึ้ง
● สวนผึ้งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูง ทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า มีคำขวัญที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสวนผึ้งว่า
"สาวกะเหรื่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำภาชี แก่งส้มแมวแนวหินผา
ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้งตรึงใจ"

● อำเภอสวนผึ้ง เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจองบึง เรียกว่า ตำบลสวนผึ้ง มีพื้นที่กว้างขวางมากมาย เต็มไปด้วยป่าไม้ ภูเขา การเดินทางไม่สะดวกนัก ทุรกันดาร ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกระเหรื่อง ต่อมารัฐบาลส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่มาพัฒนาตำบลสวนผึ้งแห่งนี้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2511 ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 อำเภอจอมบึงถูกประกาศแบ่งพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า กิ่งอำเภอสวนผึ้ง และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2526 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอสวนผึ้ง
แหล่งท่องเที่ยว
1.โป่งยุบ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้ ทำให้โป่งยุบมีลักษณะเป็นโตรกผา รูปร่างแปลกตาคล้ายกับแพะเมืองผี ที่จังหวัดแพร่ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจในสายตาของนักท่องเที่ยวมากๆ เนื่องจากโป่งยุบอยู่ในที่ของเอกชน ดังนั้นต้องเสียค่าเข้าชม คันละ 40 บาท
2.ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
3.ฟาร์มกล้วยไม้ลันดา
4.น้ำตกเก้าโจน เลยธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ 1 กม. เป็นน้ำตกที่มีความสูง 9 ชั้น ตกลงมาจากหน้าผาสูง มีน้ำตลอดปี โดยปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนๆ การเดินเข้าชมน้ำตก จากลานจอดรถ ต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 ม. จะถึงบริเวณน้ำตกชั้นล่าง แต่มาเที่ยวสวนผึ้งทั้งที ก็ต้องเก็บเกี่ยวความสุขกันให้เต็มที่ ว่าแล้วก็เปิดประสบการณ์สุดท้าทาย เดินเท้าขึ้นไปพิชิตน้ำตกชั้นสุดท้ายกันดีกว่า ด้วยระยะทางประมาณ 2 กม. ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ก็จะได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เปรียบดังโอเอซิสอันชุ่มชื่น ที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ค่าเข้าชม รถยนต์ รถตู้ รถปิกอั๊พ คันละ 30 บาท รถบัส 100 บาท
5.ไร่กุหลาบอุษาวดี
6.น้ำตกบ้านบ่อหวี
7.แก่งส้มแมว หรือ สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสมาเยือนสวนป่าสิริกิติ์แห่งนี้ คือ การพายเรือล่องแก่ง เล่นน้ำ ชมนกยูงรำแพน หรือพักผ่อนรับประทานอาหารริมลำธาร เป็นต้น
8.พิพิธภัณฑ์ภโวทัย
9.น้ำพุร้อนโป่งกระทิง
10.สำนักสงฆ์หินสูง
11.เขากระโจม
12.สวนผึ้งรีสอร์ท บ้านมนุษย์หินฟลิ้นท์สโตนส์
13.เดอะซีนเนอรี่ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทในหุบเขา ติดลำน้ำภาชี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนโดยเน้นความสงบ สบายและใกล้ชิดธรรมชาติ นอกจากความสวยงามของรีสอร์ทที่สรา้งขึ้นมาในแบบเมเตอร์ดิเนียนแล้วที่เป็นที่นิยมของคนชอบถ่ายรูปแล้วทางรีสอร์ทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมและให้อาหารน้องแกะ โดยสามารถสัมผัสความน่ารักของน้องแกะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-18.00 น. บริเวณทุ่งหญ้าด้านหน้ารีสอร์ท ค่าบริการท่านละ 40 บาท พร้อมอาหารสำหรับน้องแกะ